Chính sách thanh toán

Tại Phòng Khám Nha Khoa Thẩm Mỹ Trend Smile, khách hàng có thể thanh toán chi phí một cách dễ dàng bằng các hình thức sau:
1. TIỀN MẶT : Trực tiếp tại phòng khám
2. THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN VÀO TÀI KHOẢN PHÒNG KHÁM

Số TK: 19029835745022
Tên TK: Khà Thị Lệ
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Lưu ý: Khi chuyển khoản khách hàng ghi rõ số điện thoại và tên người chuyển